Ochrana osobních údajů

Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte z hlediska GDPR.

Zpracování Vašich osobních údajů se řídí zákonem č. 110/2019 Sb. a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

Kdo je správcem?

Správcem Vašich osobních údajů je Ing. Lucie Šádková, IČO: 10678620 se sídlem Ledčice 4, 27708, Ledčice. Zapsaná v Živnostenském rejstříku u Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, Č.j.: ZIV/573/2021/tra/5 (Dále jen „Správce“)

Kontaktní údaje správce

Email: design@luciesadkova.cz
Telefon: +420 723 615 496

Webová stránka: www.luciesadkova.cz

Účely zpracovávání osobních údajů

Vždy zpracovávám údaje, které mi sami poskytnete. Jedná se o běžné osobní údaje, zpravidla o jméno, příjmení, titul, IČO, adresa, email, telefonní číslo, IP adresa, cookies.

Newsletter – Dopisy od Lucie

Osobní údaje jsou využívány za účelem zasílání newsletteru s názvem Dopisy od Lucie a dále pro zasílání dalších novinek a informací, a to buď na základě souhlasu klienta, nebo na základě oprávněného zájmu správce.

Odebírání newsletteru lze kdykoliv zrušit kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého newsletteru nebo oznámením na email správce.

Poskytování služeb – plnění smlouvy

Pro úplnost smlouvy, kterou spolu uzavíráme potřebuji vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, adresa, telefon, email.

Fakturace

Pokud jste mými zákazníky, potřebuji vaše osobní údaje pro vystavení faktury. Jedná se o náležitosti faktury, které vyplývají ze zákona.

Fotografie, reference

Pokud jste mými zákazníky mohou být vaše osobní údaje zpracovány pro marketingové účely. Vždy ode mě ale dostanete následnou žádost o možnost zveřejnění fotografií nebo referencí, ve které si sami zvolíte, které vaše osobní údaje mohu pro tyto účely použít.

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR

  • vaše osobní údaje budu zpracovávat jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • dle článku 13 GDPR plním informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.
  • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.
  • kdykoliv vám bude umožněno přestat odebírat newsletter a vaše osobní údaje nebudou dál zpracovávány.

Poskytnutí údajů třetím osobám

Pokud jste můj klient, vaše osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám, se kterými spolupracuji. Jedná se hlavně o dodavatele, kteří Vaše údaje potřebují vědět pro uskutečnění Vaší služby.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy uzavřené mezi správcem a klientem a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. podle zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Domů » Ochrana osobních údajů

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek